Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

Controleer voordat u uw grill voor het eerst gaat gebruiken en daarna nog eens incidenteel of de gasslang goed en verbindingen dicht zijn. Wrijf de gasslang en alle aansluitingen in met een zeepoplossing en controleer op lekkage.
Ook een lekspray is geschikt.
Draai het ventiel van de gasfles open. Indien de slang nicht dicht is of als er een schroefverbinding niet goed vastzit, ontstaan er luchtbelletjes. Draai alle aansluitingen goed vast of wissel de slang om. Controleer jaarlijks uw gasslang op scheurtjes en lekkage.